Efektivní komunikace II aneb Jak se dohodnout

Tento kurz je zaměřen praktické vyzkoušení si uzavírání dohod a vyjednávání. V jeho rámci si účastníci v malých skupinkách vyzkouší v rámci modelových situací a za podpory lektora uzavřít dohodu zohledňující principy vítěz/vítěz. Získávají rozvojovou zpětnou vazbu, jejímž cílem je identifikace silných a rozvoj slabších míst v procesu vyjednávání v oblasti verbální i neverbální komunikace, díky čemuž dojde k vyšší míře připravenosti na uzavírání těchto dohod. Obsah kurzu: modelové situace ve skupinkách, definování role pozorovatele, vyjednavače a partnera v komunikaci, rekapitulace metod zpětné vazby, definování okruhů témat modelových situací zaměřených na komunikaci s donátory.

Účastníci kurzu si s ohledem na své potřeby v pracovní i v soukromé oblasti vyzkouší několik modelových situací vyjednávání a uzavírání dohod. V malých skupinkách si vyzkouší doporučení z předchozího kurzu a ze své dosavadní praxe. Získávají informaci o svých silných stránkách v oblasti komunikace a doporučení pro rozvoj stránek slabších. Zvýší se míra jejich připravenosti pro uzavírání vzájemně výhodných dohod, trvání na nich a zachování principu vítěz/vítěz.
 
 
 
 

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Odesláním příspěvku do diskuse souhlasím s jeho zobrazením na serveru, a to i v redakčně zkráceném či upraveném znění.
Redakce nenese odpovědnost za obsah vkládaného příspěvku. Vyhrazuje si však právo i bez udání důvodu příspěvek upravit či odstranit.