zpět

Akreditované kurzy NIDV

Povedlo se nám zajistit dva akreditované kurzy: “ Agresivita dětí (a rodičů) a jak ji zvládat (v prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání)“ a „Šikana mezi dětmi – jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet“, po jejichž absolvování účastník získá osvědčení o absolvování příslušného akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT.

Každý kurz má 4 bloky(části). K získání certifikátu je potřeba absolvovat všechny 4 bloky (nebo části) akreditovaného programu.

Cena za jeden kurz je 150 Kč

Přednášet bude Mgr. Jan Gabriel Szutkowski