zpět

Doklad o zaplacení

Pokud chcete vystavit potvrzení o zaplacení, pošlete na mail cvvz2018@gmail.com tyto údaje:
- příjemce + IČO pokud je
- jméno
- ID