zpět

Kam příště? Do Náchoda!

CVVZ 2019 připravuje tým z Královéhradeckého kraje, který zajistil krásné prostory v Náchodě. V klasickém termínu 15.–17.11., na dvou sousedících školách bude dostatek prostoru pro programy, pro spaní i pro všechny tradiční aktivity, na které se celý rok těšíme. Čeká vás samozřejmě i nějaké to překvapení

Téma CVVZ 2019 bude Zapojíme všechny, v jedné síti, protože navazování přátelství, navazování zkušeností a spolehnutí se na další uzlík je pro nás všechny, zdá se nám, důležité a spolupráce celé sítě je velmi potřebná při práci s dětmi či mládeží.

Za rok se na vás těší tým pořadatelů z různých organizací pod záštitou RDM KHK – Rady dětí a mládeže Královéhradec­kého kraje