Kateřina Palová

PED - 34

Proč se někdy vztekám aneb každé chování má svůj důvod

Přestože si to mnohdy neuvědomujeme, všechno naše chování má svůj důvod. Někdy chceme, aby si nás druhý všiml, jindy toužíme mít druhé ve své moci. A děti to mají velmi podobně. Cílem přednášky je nabídnout účastníkům tak trochu jiný pohled na dynamiku lidského chování a nastínit možnosti předcházení obtíží ve vztazích s dětmi. Opírat se budeme o poznatky Alfreda Adlera a jeho následovníků.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Kateřina Palová (Katóba) , Duha
Duší táborník, srdcem romantik, profesí psycholog. Snažím se pomáhat dětem, aby se cítily dobře, a podporovat ty, kteří s nimi pracují - ať už ve škole nebo mimo ni. To je to, co mi dává smysl a co mě baví.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 34

Krizové situace a jak se s nimi vypořádat

Říká se: "Kdo je připraven, není překvapen." Ale není to tak úplně pravda - práce s dětmi nám často přináší situace, které nás nepříjemně zaskočí. Jak se v takových situacích zachovat, aby z toho všichni zúčastnění vyvázli co nejlépe? A jak předejít tomu, aby se nepříjemný zážitek přerodil v traumatickou zkušenost? O tom všem si budeme povídat.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Kateřina Palová (Katóba) , Duha
Duší táborník, srdcem romantik, profesí psycholog. Snažím se pomáhat dětem, aby se cítily dobře, a podporovat ty, kteří s nimi pracují - ať už ve škole nebo mimo ni. To je to, co mi dává smysl a co mě baví.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů