Aleš Sedláček

MAN - 16

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVNÍ PROBLÉMY PŘI PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ A VYJEDNÁVACÍ ROLE ČRDM

Odborná přednáška v rámci CVVZ konference. Během 45 minut prolétneme aktuální dění v legislativní oblasti, týkající se práce s dětmi a mládeží. Jak je to s omezováním táborů u vody, s povinností vyvěšovat závěrkové dokumenty, se spolkovým rejstříkem, s odpovědností za očkování dětí, přijatých na zotavovací akci? Jak mohou vedoucím pomoci kvalifikace dle NSK? Jak to dopadlo se zákonem o dobrovolnictví, kofinancování dobrovolnickou prací? Rád se dozvím i o vašich aktuálních problémech a pokusím se přispět k jejich řešení.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Aleš Sedláček (Tokaheya) , Česká rada dětí a mládeže
Aleš Sedláček, předseda ČRDM - Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů