Miluše Nechvátalová

PED - 21

Náměty pro pomoc dětem a mládeži z dysfunkčních rodin

Interaktivní přednáška. Na modelech rodin si budeme ukazovat, jaké pozice mají mít jednotliví členové rodiny, co se v rodině děje, když nejsou představená pravidla dodržována. Do jaké míry mohou pracovníci s dětmi a mládeží doplnit nebo nahradit rodiče, kteří dětem neposkytují rodičovskou péči

Pracovníci s dětmi a mládeží získají informace o předpokladech dobrého fungování rodin. Dozvědí se, jaké funkce dětí přebírají, jestliže rodiče neplní své funkce. Získají náhled, jaké rady mohou dětem a mládeži poskytnout i jaké jsou možnosti a meze "nahrazování" nefungujících rodičů.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckypomůcky pro zapisování, budlou-li chtít
Lektor
Miluše Nechvátalová , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 18 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky. Pro upřesnění - nejsem držitelkou březového lístku, tuto informaci se mi nedaří z mého profilu odstranit. Žádala jsem o to i organizátory, ale zatím bez úspěchu.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 20

Mizející mužské vzory ve výchovném procesu a jak z toho ven - můžou nám s tím pomoct pohádky?

Cesta chlapce k naplněnému mužství. Na pohádkovém příběhu "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" si ukážeme, s jakými vlastnostmi by se měl muž ztotožnit a jaká cesta ho může přivézt k dobrým partnerským vztahům.

Pracovníci s dětmi a mládeží budou moci chlapcům a mladým mužům na srozumitelném modelu ukázat osvědčené mužské vlastnosti. Budou také mít nástroj pro rozvoj chápání "ženského světa".

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckypomůcky pro zapisování - budou-li chtít
Lektor
Miluše Nechvátalová , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 18 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky. Pro upřesnění - nejsem držitelkou březového lístku, tuto informaci se mi nedaří z mého profilu odstranit. Žádala jsem o to i organizátory, ale zatím bez úspěchu.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

DOP - 21

Ztracené domovy

Národ který zapomene svou minulost nemá žádnou budoucnost. Winston Churchill
V době ztráty domovů miliónů lidí, jejíž dopady zažívá Evropa, si připomeneme zkušenosti našich zemí s nedobrovolným pohybem obyvatelstva. Přednáška se zaměří především na období spojené s 2. světovou válkou.

Posluchači získají vybraný přehled historických událostí souvisejících s 2. světovou válkou, které vedly k pohybu několika miliónů lidí v zemích bývalé 1. republiky. Události jsou seřazeny do časové posloupnosti.
Představíme si většinou známé události spojené s méně známými informacemi a fakty.
Seznámíme se také s událostmi, které jsou pro většinu cizinců, ale i obyvatel českých zemí, neznámé.
Získáme možnost lépe porozumět představovanému historickému období, které utvářelo naši současnost a působí také na naši budoucnost.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůckypsací potřeby - budou-li chtít
Lektor
Miluše Nechvátalová , Sdružení FILIA z. s.
pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 18 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky. Pro upřesnění - nejsem držitelkou březového lístku, tuto informaci se mi nedaří z mého profilu odstranit. Žádala jsem o to i organizátory, ale zatím bez úspěchu.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů