Pavel Kraemer

SPH - 28

Intuitivní hry pro mládež a dospělé

Intuitivní hry a cvičení vyvinuté švédským hudebníkem a pedagogem Parem Ahlbomem, zakladatelem školy Solvik, vás určitě osvěží. Rozšiřují vnímání přítomného okamžiku, prolamují bloky v nás. Učíme se být přítomní tady a teď, ve svém těle a ve svých pocitech. Ať už jsou jakékoli.

Budeme se pohybovat rychle i pomalu, cíleně, chaoticky i poslepu. Házet různými věcmi. Intuitivně komunikovat. Vnímat strach, ale nevzdávat to. Kazit to a dělat chyby. A sdílet, co při tom prožíváme.

Pokud bude zájem, můžeme si povídat i o hlubším smyslu intuitivní pedagogiky, o cestě osobnostního rozvoje. Více na www.intuitivnipedagogika.cz

Přínos programu:Při těchto hrách a cvičeních rozvíjíme intuitivní vnímání rytmu a času, prostoru a lidí kolem nás. Učí nás duchapřítomnosti, ale i spontánnosti. Zažíváme, jaké to je, pokoušet se o něco, co nám nejde. Intenzivně vnímáme jak radost, tak smutek či strach. Snažíme se být přítomní tady a teď, ve svém těle a ve svých pocitech. Učí nás nebát se dělat chyby, přijímat sebe takovými, jakými jsme. Hry a cvičení mohou mít i terapeutický efekt, protože pracují s našimi strachy, bloky a vnitřními konflikty. Cvičení a hry, které se naučíte, můžete dělat se skupinami dospělých nebo dospívajících.

Pro práci s menšími dětmi je třeba hry trochu pojmout jinak, dávat pozor na jiné věci. O tom bude jiný workshop.

ProvedeníPohyb
Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
Pomůcky-
Lektor
Pavel Kraemer , Institut pro podporu inovativního vzdělávání
Vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

SPH - 31

Intuitivní hry pro děti školního věku

Budeme se učit originální pohybové hry, zkoušet si je, a přemýšlet o tom, jaká hra se hodí pro jaký věk. A jak ty hry a cvičení s dětmi dělat. Intuitivní hry byly vyvinuté švédským hudebníkem a pedagogem Parem Ahlbomem, zakladatelem alternativní školy Solvik. Učí děti být ve svém těle, vnímat co se děje kolem, spolupracovat s ostatními. Zkoušet si i to, co mi nejde. V bezpečném prostředí. Nebát se udělat chybu. Zažít si harmonický řád i divoký chaos. Budeme se pohybovat rychle i pomalu, cíleně, chaoticky i poslepu. Házet různými věcmi. Honit se. Pokud bude zájem, můžeme si něco říci o tom, jak vypadá učení a život v Solviku. Více na www.intuitivnipedagogika.cz

Naučíte se pár her a cvičení, které budou vás a děti nejen bavit, ale budou mít i mnohem hlubší smysl. Dozvíte se jaké z nich se hodí pro který věk a proč. Čeho se vyvarovat. Jaké mají intuitivní hry pro děti - nebo i pro vás - přínos? Při těchto hrách a cvičeních se rozvíjí intuitivní vnímání rytmu a času, prostoru a lidí kolem nás. Učí nás duchapřítomnosti, ale i spontánnosti. Zažíváme, jaké to je, pokoušet se o něco, co nám nejde. Učí nás a děti nebát se dělat chyby, přijímat sebe takovými, jakými jsme. Učí nás žít a spolupracovat s ostatními, cítit se navzájem.

ProvedeníPohyb
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Pomůcky-
Lektor
Pavel Kraemer , Institut pro podporu inovativního vzdělávání
Vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

SPH - 32

Matematika živě a v pohybu

Ukážeme si netradiční zážitkové metody výuky počtů a geometrie, na které jsem přišel během své učitelské praxe na alternativních školách. Jak je možné skrze pohyb či rytmus pochopit a zažít si zlomky, násobilku, společné násobky či dělitele? Jak sčítat úhly v trojúhelnících i mnohoúhelnících bez tužky a papíru, jen pohybem? Jak od pohybu přejít k vnitřní představě a počítání zpaměti? Jak zároveň vtáhnout rychlé i pomalejší žáky? Jak nasadit vysokou laťku a přitom nikoho neodradit? Vše si zažijete na vlastní kůži.

Naučíte se, jak dětem přiblížit zdánlivě abstraktní pojmy. Jak si děti vytvářejí pojmy na základě zážitků. Jak se dá rozvíjet vnitřní představivost. Proč geometrie souvisí s pohybem a počty s rytmem. Dozvíte se, jak zapojovat žáky různé úrovně a nikoho nenudit ani nepřetěžovat. A přitom vysoko postavit laťku ... A jde to i s velkými třídami ...

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůcky-
Lektor
Pavel Kraemer , Institut pro podporu inovativního vzdělávání
Vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK, učil matematiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. V zahraničí navštívil celou řadu svobodných škol – Solvikskolan, Ščetininovu školu, školy Krishnamurtiho a Sri Aurobinda a desítky waldorfských škol. Organizuje vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní pedagogice, besedy o nových proudech ve vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních škol InoEduFest. Mentoruje učitele v inovativních školách a školám poskytuje supervizi. Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů