Jan Szutkowski

PED - 10

I. Agresivita dětí (a rodičů) a jak ji zvládat (v prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání)

1. Agresivita – její původ a podoby (2 hodiny)
Evoluční pohled na otázku agresivity. Agresivita v dnešním společenství. Projevy agrese mezí dětmi. Agresivita ve školním prostředí. Agresivní lide, agresivní chování a vztahy založené na agresi.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Doplatek na místě150
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 11

II. Agresivita dětí (a rodičů) a jak ji zvládat (v prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání)I

2. Agresivita kolem nás (2 hodiny)
Příklady z praxe lektora a účastníků. Dobrá a zlá agrese, jak poznat co je už „za čárou“. Nácvik rychlých reakci na agresivní chování. Sebeobrana a obrana oběti.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 12

III. Agresivita dětí (a rodičů) a jak ji zvládat (v prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání)

3. Prevence výskytu agresivity (2 hodiny)
Jak vytvářet prostředí volné od agresivity. Nastavení demokratických pravidel. Hry o nulovém a nenulovém součtu. Role pedagoga ve vytváření mírumilovné atmosféry. Aktivity posilující kladné vztahy ve skupině.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 13

IV. Agresivita dětí (a rodičů) a jak ji zvládat (v prostředí školských zařízení pro zájmové vzdělávání)

4. Reflexe získaných poznatků. (2 hodiny)
Zopakování probraných témat. Případy vyžadující odbornou pomoc. Vedení rozhovoru s rodiči žáků – základní pravidla.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 14

I. Šikana mezi dětmi - jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet

1. Fenomén šikany – teoretický úvod (2 hodiny)
Definice šikany. Šikana jako nemocné chování. Šikana jako závislost. Šikana jako porucha vztahů ve skupině. Šikana z evolučního hlediska. Druhy a stupně šikanování. Kyberšikana.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Doplatek na místě150
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 15

II. Šikana mezi dětmi - jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet

2. Příznaky šikany (2 hodiny)
Projevy šikany v různých prostředích. Obvyklé prvky chování oběti. Obvyklé prvky chování agresora. Diagnostika vztahů mezi dětmi.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 16

III. Šikana mezi dětmi - jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet

3. První pomoc a prevence (2 hodina)
Jak reagovat v situaci, když dochází k násilí. Ochrana oběti. Koho zažádat o pomoc. Aktivity posilující soudružnost ve třídě.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 17

IV. Šikana mezi dětmi - jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet

4. Reflexe získaných poznatků. (2 hodiny)
Zopakování probraných témat. Naplánováni aplikace nových informaci v reálných situacích účastníků kurzu.

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT

K získání akreditačního diplomu je potřeba zúčastnit se všech čtyř seminářů

V rámci bloku budou využívány tradiční besedy a přednášky doplněné praktickými ukázkami včetně práce se zdroji – internet, odborná literatura. Vedle frontálního způsobu výuky proběhne i práce ve skupinách. Řízená diskuze bude prostupovat tématy po celou dobu kurzu. V rámci programu bude využíváno interaktivních her. Seznámení s těmito hrami proběhne zážitkovou metodou, kdy se všichni budou těchto her aktivně účastnit a následně bude proveden psychosociální rozbor a dopad každé hry.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 19

Žádoucí a nežádoucí agresivita

Agresivita je jedná ze základních strategii přežití jednotlivců a také uspořádání lidských skupin. Její hluboce zakořeněný, biologický původ nechává nás, současnou společnost s problémem: jak s ni nakládat, aby nadále sloužila naším zájmům v zcela nových podmínkách moderního světa?

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Jan Szutkowski

Zobrazit termíny programu

0 komentářů