Norbert Kobela

MAN - 01

MAS, MAP, atd. - mohou nám být tyto zkratky k něčemu užitečné?

MAS (Místní akční skupiny) jsou na většině území ČR nositeli projektů MAP (Místní akční plány vzdělávání), které cílí na rozvoj a propojování nejen předškolního a základního vzdělávání, ale také na poskytovatele vzdělávání neformálního a zájmového. Na příkladech dobré praxe spolupráce a propojování formálního a neformálního vzdělávání se dozvíte, v čem by Vám mohli lidé schovaní za těmito zkratkami pomoci, popřípadě Vás inspirovat k novým nápadům.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
Lektor
Norbert Kobela , MAS Lípa pro venkov, z.s.
Mgr. Norbert Kobela (nar. 1976) Od roku 2014 se na různých úrovních angažuje v projektech komunitně vedeného místního rozvoje s akcentem na oblast školství a práci s dětmi a mládeží. V současné době je vedoucím projektu Místní akční plán vzdělávání, jehož hlavním cílem je podpora regionálního školství a prohlubování spolupráce s neformálním a zájmovým vzděláváním. Na CVVZ ještě nikdy nevystupoval a bude se tak jednat o jeho velkou premiéru.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů