Marcela Adámková

MAN - 13

Finanční řízení, tentokrát projektu

Tento kurz je úzce zaměřen na finanční řízení projektu, v tomto případě na finanční řízení dětského tábora. Účastníci se seznámí se všemi fázemi finančního řízení, zjistí kolik profesí je potřeba pro správné a snadné finanční řízení, získají nadhled a uvědomí si lépe souvislosti jak procesní, tak kompetenční. Obsah kurzu: Podrobný plán = základ kvalitního rozpočtu, způsoby rozpočtování, plán finančních a nefinančních zdrojů, stanovení ceny, finanční řízení realizace – platby, hotovost, vyúčtování projektu, zákonné náležitosti účetního dokladu, specifika mateřské organizace. Účastníci mají možnost aktivně ovlivnit obsah kurzu zadáním lektorovi na místě konání. Mohou aktivně diskutovat konkrétní problémy.

Přínos programu: Účastníci získají povědomí o širších souvislostech finančního řízení. Účastníci kurzu se orientují v cyklu finančního řízení projektu, umí sestavit finanční plán, jsou schopni delegovat finanční kompetence, mají základní orientaci v legislativě.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyZápisník, problematické doklady nebo pravidla dotací.
Lektor
Marcela Adámková (Ami)
Efektivní kurzy.cz - lektor kurzů Finanční řízení a odborného poradenství. V oblasti finančního řízení, ekonomiky, managementu, krizového řízení a poradenství působí více než 13 let. Pracuje jako finanční a projektová manažerka. V minulosti pracovala jako lektorka strategického plánování organizací, lektorka projektového a finančního řízení, vychovatelka a učitelka, sociální pracovnice, vedoucí chráněné dílny a pracovnice linky důvěry. Metodicky vedla management organizací, byla a je členkou správních a kontrolních orgánů.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů