Aleš Nunvář

MAN - 21

Projektové řízení aneb cesta k cíli (1) - základní seznámení s projekty

Tento prakticky orientovaný kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky, ředitele, manažéry a organizátory větších a komplexnějších akcí a je zaměřen na projektové řízení neboli projektový management ve smyslu systematického úsilí o dosažení stanoveného časově, rozsahově a rozpočtově ohraničeného cíle. Projekty jsou z podstaty věci vždy nové, originální, ještě nevyzkoušené činnosti, např. stavba domu, zavádění nové služby či softwaru, zřizování pobočky organizace, uvedení výrobku na trh, nebo pořádání dětského tábora, ale vždy mají stejné zákonitosti i případná úskalí, které se účastníci kurzu naučí rozpoznávat a systematickým přístupem předcházet problémům při realizaci.

Modul: Projektové řízení 1 – základní seznámení s projekty

Obsah kurzu: Význam projektového řízení, co je a co není projekt, atributy a strategie projektu, cíl vs. přínos projektu, stanovení S.M.A.R.T. cíle projektu, trojimperativ a změnové řízení, životní cyklus projektu a jeho jednotlivé fáze.

Účastníci kurzu se orientují v použití projektového přístupu v řízení. Naučí se rozeznat, co je a co není projekt a jak správně definovat jeho cíl a přínos. Osvojí základní vědomosti o životním cyklu projektu, jaké jsou jeho fáze a jaké náležitosti je doprovázejí.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
PomůckyIdeálně konkrétní projekt který řeší či budou řešit, není to ale nezbytné.
Lektor
Aleš Nunvář , Efektivní kurzy
Ing. Aleš Nunvář Efektivní kurzy.cz - lektor kurzů Projektové řízení a odborného poradenství. Řízení a realizaci projektů se věnuje od roku 2011. Vzděláním strojní inženýr, pracoval jako projektový manažer zahraničních dodávkových projektů v oblasti sledování a řízení leteckého provozu a jako investiční projektový manažer v cementárenství. Vede neziskovou organizaci provozující centrum pohybových aktivit. Absolvované kurzy - Mezinárodní certifikát Projektového Managementu IPMA Level D, Kurzy plánování a řízení projektů, MS Project, Holcim Management Academy, BOZP kurzy pro vedoucí pracovníky v průmyslu, Time management a zvládání stresu, Prezentační dovednosti, Komunikační dovednosti.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

MAN - 22

Projektové řízení aneb cesta k cíli (2) – rozšíření o praktické techniky

Tento prakticky orientovaný kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky, ředitele, manažéry a organizátory větších a komplexnějších akcí a je zaměřen na projektové řízení neboli projektový management ve smyslu systematického úsilí o dosažení stanoveného časově, rozsahově a rozpočtově ohraničeného cíle. Projekty jsou z podstaty věci vždy nové, originální, ještě nevyzkoušené činnosti, např. stavba domu, zavádění nové služby či softwaru, zřizování pobočky organizace, uvedení výrobku na trh, nebo pořádání dětského tábora, ale vždy mají stejné zákonitosti i případná úskalí, které se účastníci kurzu naučí rozpoznávat a systematickým přístupem předcházet problémům při realizaci.

Modul: Projektové řízení 2 – rozšíření o praktické techniky

Obsah kurzu: WBS hierarchický rozpad prací, sestavování rozpočtu, projektový plán (harmonogram) projektu, analýza zainteresovaných stran, matice odpovědností, R.A.C.I. matice, analýza rizik, proces řízení rizik

Účastníci získají praktický návod k sestavovaní rozpočtu projektu založenou na hierarchickém rozpadu prací s cílem sestavit plán projektu tzv. harmonogram projektu. Naznačíme si jak analyzovat zainteresované strany, jak sestavovat matici zodpovědností a jak pracovat s projektovými riziky včetně vyhodnocování a návrhu opatření.

ProvedeníSeminář
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
PomůckyIdeálně konkrétní projekt který řeší či budou řešit, není to ale nezbytné.
Lektor
Aleš Nunvář , Efektivní kurzy
Ing. Aleš Nunvář Efektivní kurzy.cz - lektor kurzů Projektové řízení a odborného poradenství. Řízení a realizaci projektů se věnuje od roku 2011. Vzděláním strojní inženýr, pracoval jako projektový manažer zahraničních dodávkových projektů v oblasti sledování a řízení leteckého provozu a jako investiční projektový manažer v cementárenství. Vede neziskovou organizaci provozující centrum pohybových aktivit. Absolvované kurzy - Mezinárodní certifikát Projektového Managementu IPMA Level D, Kurzy plánování a řízení projektů, MS Project, Holcim Management Academy, BOZP kurzy pro vedoucí pracovníky v průmyslu, Time management a zvládání stresu, Prezentační dovednosti, Komunikační dovednosti.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů