Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

PED - 06

Potřebujeme nějaká média?

a) JAK TO UDĚLAT, ABYCHOM NAVÁZALI KONTAKT S MÍSTNÍMI MÉDII? b) JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TISKOVOU ZPRÁVOU A PŘÍSPĚVKEM. c) CO JE A CO NENÍ PODSTATNÉ PRO MÉDIA. d) NA CO BYCHOM NEMĚLI ZAPOMÍNAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH K MÉDIÍM? e) POTŘEBUJEME NEBO NEPOTŘEBUJEME NĚJAKÁ MÉDIA?

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki (8) -) , PRESS, Asociace NNO JČK. GNF, HBL, Junák
Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu Dlouholetý skautský činovník, propagátor přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

PED - 05

Tvorba malého časopisu není přežitek - družinový, oddílový, střediskový, školní

a) PROČ BYCHOM MĚLI VYDÁVAT V DOBĚ INTERNETU NĚJAKÉ TIŠTĚNÉ MÉDIUM b) CO JE TO MALÝ ČASOPIS? c) PRO KOHO? c) JEHO NÁPLŇ d) KOHO CHCEME OSLOVIT? A JAK? e) NĚCO O JEHO ZPRACOVÁNÍ, HLAVNÍ PRAVIDLA TVORBY – FORMÁT, OBSAH, FORMA, TYPOGRAFIE, VÝROBA, ARCHIV….

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Pomůckyvlastní časopisy
Lektor
Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki (8) -) , PRESS, Asociace NNO JČK. GNF, HBL, Junák
Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu Dlouholetý skautský činovník, propagátor přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů