Jitka Vrchotová

DOP - 17

Fotografování – jak se vyvarovat chyb a mít krásné fotky

Chcete mít originální fotografie, které každého zaujmou? Zkusíme se dívat na svět „z jiného úhlu“. Popíšeme si časté fotografické chyby, abychom se jich mohli vyvarovat. Diskuse a vzájemná výměna zkušeností vítána.

Naučme se uvědomovat si, co fotíme, dívat se kolem sebe. Co nám dala a co nám vzala digitální fotografie? Může opravdu fotit každý? Jaké fotografie bychom měli zveřejňovat a jaké nechat jen do soukromé sbírky?

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
PomůckyVlastní fotografie – výhodou, ne však podmínkou
Lektor
Jitka Vrchotová (Kamzík)
Lektoruji již několik let, profesně se zabývám poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením, se specializaci na neslyšící a zároveň jsem tlumočnicí do znakového jazyka. Ve volném čase se věnuji fotografování (již více než 20 let), nejprve analogovou, dnes digitální fotografií.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

DOP - 18

Jak komunikovat s člověkem, který špatně slyší

Už jste se někdy setkali s člověkem, který špatně slyší? Jak jste se domluvili? Znáte znakový jazyk? Myslíte si, že je mezinárodní? Když neslyšící dlouho mluví, bolí je ruce? Máte další otázky? Přijďte a určitě nebudete litovat.
Odezírání, tlumočení do znakového jazyka, jak se domluvit i bez tlumočníka, jak usnadnit odezírání, seznámení se znakovým jazykem,…
Přínos programu:
Získání informací o tom, jak se domluvit s neslyšícím, nedoslýchavým nebo ohluchlým člověkem. Seznámení s kulturou neslyšících, zpěvem ve znakovém jazyce apod. Odbourání ostychu ze setkání a specifické komunikace.

ProvedeníDiskuze
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Jitka Vrchotová (Kamzík)
Lektoruji již několik let, profesně se zabývám poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením, se specializaci na neslyšící a zároveň jsem tlumočnicí do znakového jazyka. Ve volném čase se věnuji fotografování (již více než 20 let), nejprve analogovou, dnes digitální fotografií.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů

DOP - 19

Znakový jazyk - komunikace s neslyšícími

Znaky, gesta, pantomima, prstová abeceda,… co z toho je a co není znakový jazyk? Je znakový jazyk mezinárodní? Je znakový jazyk jiný v Praze a jiný na Moravě? Jaké jsou zvyky neslyšících? Slyšeli jste někdy o kultuře znakového jazyka a kultuře neslyšících? Přijďte a určitě nebudete litovat.

ProvedeníWorkshop
Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
Lektor
Jitka Vrchotová (Kamzík)
Lektoruji již několik let, profesně se zabývám poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením, se specializaci na neslyšící a zároveň jsem tlumočnicí do znakového jazyka. Ve volném čase se věnuji fotografování (již více než 20 let), nejprve analogovou, dnes digitální fotografií.

Zobrazit termíny programu

0 komentářů